top of page

 

Mindfulness

Minna Maksniemi

psykologin vastaanotto ja mindfulness koulutus p.050 910 0963

Mindfulness MBSR- 8 viikon kurssi Horisontissa 2.2.2020 alkaen

Mindfulnessia stressinhallintaan

Opettajana Minna Maksniemi

8 kerran tapaamiset alkaen 2.2.2020  klo 18.00-20.00

Ilmoittautuminen: m.maksniemi@gmail.com

Mindfulness tarkoittaa suomeksi hyväksyvää tietoista läsnäoloa.
Mindfulness-harjoituksissa harjoitetaan tietoiseksi tulemista tästä
hetkestä suoraan kokemukseen perustuen arvostelematta. Tulemalla
tietoiseksi aistimuksistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan ihminen siirtyy
pois automaattiohjauksesta ja hän voi tietoisemmin valita, miten hän aikoo
reagoida.
Vain tässä hetkessä voimme elää, tehdä valintoja. Ajatukset vievät meidät
helposti pois tästä hetkestä menneisyyteen, arvosteluun/arvioimiseen tai
tulevaisuuteen. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon avulla voi voimistaa mielen
liikkumatilaa, elämisen iloa, tietoisempia valintoja sekä laskea
stressitasoa.  Läsnäolon kyky vapauttaa voimavaroja ja lisää asioiden
hyväksymistä ja itsensä arvostamista.

Mindfulnessia voi harjoittaa erilaisten meditaatioharjoitusten, esim.
hengitys- ja kehomeditaation avulla tai arkipäivisissä ei-muodollisissa
harjoituksissa. Harjoitukset vahvistavat keho-mieli -yhteyttä ja lisävät
itsensä hyväksymistä, rentoutumiskykyä ja elämisen iloa. Mindfulness-Based
Stress Reduction (MBSR) ja siihen pohjautuva Mindfulness-Based Cognitive
Therapy (MBCT) ovat tieteellisesti tutkittuja ja erittäin tehokkaita
menetelmiä työkyvyn ylläpitämisessä, rentoutumisen oppimisessa ja
stressinhallinnassa. Mindfulness-based stress reduction (MBSR) on tohtori
Jon Kabat-Zinnin  kehittämä menetelmä alun perin kroonisesti sairaiden
hoitoon Massachusettsin yliopistoklinikalla yli 30 vuotta sitten. Nykyään
sitä käytetään mm. seuraavien ongelmien helpottamiseen: stressi, uupuminen,
ahdistus, unihäiriöt, korkea verenpaine, krooninen sairaus tai kiputila.
Menetelmän on todettu myös lisäävän voimavaroja, priorisointikykyä ja
itsetuntemusta.

Horisontissa mindfulness-kursseja ja ohjausta järjestää mindfulness-ohjaaja
CFM® MInna Maksniemi. Hän on saanut menetelmään 2 vuoden
mindfulness-ohjaajakoulutuksen CFM® Leena Pennasen oppilaana ja ylläpitää
ohjaajan taitoja omalla harjoittamisella, jatkuvalla työnohjauksella ja
osallistumalla jatkokoulutuksiin ja retriitteihin. Mindfulness-ohjaajan
kokemusta hänelle on kertynyt jo 5 vuoden ajalta ja sadoilta osallistujilta.


Ilmoittautumiset 22.1.2020 mennessä mindfulness-ohjaaja CFM ® Minna Maksniemelle mielellään s-postitse m.maksniemi@gmail.com tai puh. 050-9100 963.

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page