top of page

Työnohjaus

 

Työnohjauksessa tutkitaan ja kehitetään osallistujien omaa kasvua työntekijänä ja/tai työyhteisöä ja sen vuorovaikutusta.

 

Keskusteluissa tehdään näkyväksi työn arkeen liittyvät haasteet, jäsennetään kokemuksia ja etsitään ratkaisuja oman työn sujuvuuden lisäämiseksi. Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta ja se auttaa jaksamaan työssä.

 

Työnohjausta on mahdollista saada yksilö-, työpari-, tiimi-, työyhteisö- ja moniammatillisena-  sekä esimiestyön ohjauksena.

 

Minna Maksniemi p. 050 910 0963

m.maksniemi@gmail.com

 

Merja Hynynen p. 040 831 7433

merja.hynynen@tyonohjauspalveluhelmi.fi

Kristiina Manninen p. 044 9907160

kristiina.manninen@gmail.com

bottom of page