top of page

Suggestoterapia

 

Suggestoterapiaa on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa . Suggestoterapiassa käytetään hypnoosia ja rentoutustyöskentelyä sekä erilaisia rauhoittavia hengitysharjoituksia terapian työvälineinä.

 

Suggestoterapian käyttökohteita ovat erilaisten pelkojen ja jännitysten  hoito, haastaviin elämäntilanteisiin liittyvät kysymykset, uusien polkujen löytyminen ja uusien tavoitteiden saavuttaminen itselle parhaiten sopivalla tavalla.  Sugestoterapeuttiset menetelmät ovat apuna esim. myös unettomuuden, hammashoitopelon ja paniikkihäiriön hoidossa.

Tilaa aika yksilökäynnille: Päivi Kuutti  p.040 5444622  , paivi.m.kuutti@gmail.com

Nyt terapiat mahdollista toteuttaa myös kotisohvalta käsin nettisovelluksen kautta. Kysy lisää.

www.ametistiterapiat.com

 

Päivi_009_www.jpg

Unettomuuden hoito/

Jännittäjän yksilöllinen valmennus ja ryhmät

 

Unettomuuden lääkkeetön hoito, kognitiivis-behavioraalisilla menetelmillä ja rentoutusharjoittelulla.  Jo lyhytkestoisella unettomuuden ryhmähoidolla  tai yksilövalmennuksella voidaan lievittää unettomuusoireita ja vähentää niiden haittavaikutuksia.

 

Unettomuuden yksilöllinen hoito

Käynnit yksilöllisen tarpeen mukaan vastaanotolla.

Kysy lisää: Päivi Kuutti  puh. 040 5444 622

 

Jännittäjien yksilöllinen hoito

Käynnit tarpeen mukaan suggestoterapia/coaching vastaanotolla.

Kysy lisää: Päivi Kuutti puh 040 5444 622, paivi.m.kuutti@gmail.com

Jos olet kiinnostunut ryhmätyöskentelystä, Kysy onko ryhmiä suunnitteilla.

 

bottom of page